Trong tháng 4/2018, thương hiệu xe hơi Pháp Peugeot tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng về doanh thu bán hàng tại Việt Nam với 342 xe được bán ra. Theo báo cáo bán hàng của những