Vừa mới chào đời, khả năng miễn dịch của con còn yếu, thân nhiệt cũng chưa thích ứng tốt với môi trường xung quanh nên con cần mẹ bảo bọc