Tại sao nên đầu tư vào bất động sản

<https://www.p90results.com/kinh-doanh/> – Cũng theo TS. De Soto, nếu tính gộp lại, tổng giá trị của các bất động sản (thường do các người nghèo nắm giữ) không được đăng ký một cách hợp pháp ở các nước đang phát triển hiện nay xấp xỉ gần 10 ngàn tỉ Đô la Mỹ. Mà 10 ngàn tỉ Đô la Mỹ, tức là bằng khoảng hai lần tổng cung tiền lưu hành ở Hoa Kỳ. Nó cũng gần bằng tổng giá trị của tất cả các doanh nghiệp niêm yết trên các sở phân phối chứng khoán chính của 20 nước phát triển nhất thế giới (New York, Tokyo, London, Frankfurt, Tổnto, Pari, Milan, NASDAQ…) và cả chục sở phân phối khác.

Nó mọi hơn hai mươi lần tổng đầu tư nước ngoài mở cửa vào các nước đang phát triển trong mười lăm năm kể từ năm 1989, bằng bốn sáu lần tất cả các khoản cho vay của Ngân hàng Thế giới trong ba thập kỉ vừa qua, bằng chín mươi lần các khoản trợ lực phát triển từ tất cả các nước tiên tiến cho Thế giới thứ ba trong cùng thời gian ấy.

Những nhà đầu tư vào bất động sản có được mọi sự lựa chọn hơn so với các nhà đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán trên thị trường: Bởi vì :

– Bất động sản có thể thay đổi về kích thước, hình dạng, kiểu cách, và phong cách sử dụng.

– Ngoài ra, người sở hữu bất động sản còn có mọi quyền lợi khác như: có thể thế chấp, có thể cho thuê…

– Bất động sản có thể được sở hữu bởi một cá nhân, xã hội hoặc liên doanh, có thể thuê chung hoặc thuê chọn gói.

Mỗi loại hình sở hữu bất động sản có các linh hoạt và bất lợi riêng. Tuy nhiên, sự đa chiều của chúng cho phép người sở hữu tìm ra cách để thoả mãn nhu cầu của họ. Mặc dù vậy thu nhập và đầu tư bất động sảnlà rất khó dự báo trước, chúng thường được phản ánh dưới 4 dạng:

  • Dòng tiền mặt
  • Tăng giá
  • Giảm tiền vay
  • Tiết kiệm thuế thu nhập

Những doanh nghiệp cho luật đầu tư bất động sản 1/ Hoạt động đầu tư Quyết định đầu tư là một sự lựa chọn giữa một tiêu dùng ở hiện tại và tiêu dùng tại một thời điểm trong tương lai. Việc mức giá bất động sản có liên quan đến vấn đề mức giá các dòng tiền mặt khác nhau trong tương lai và chuyển các dòng tiền này thành các ước lượng giá trị. Quyết định đầu tư dựa trên các kỳ vọng về: Việc xác thực thời điểm của các dòng tiền mặt kỳ vọng ra và vào

  • Độ lớn của các dòng tiền mặt kỳ vọng ra và vào
  • Rủi ro của các dòng tiền mặt kỳ vọng ra và vào.

❆❆❆ ​Xem thêm thông tin mua bán nhà đất tại đây ⇚⇚⇚ Click Ngay

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On LinkedinVisit Us On Instagram