Latest

Đánh giá kiểu xe Toyota Mirai

Dòng xe Mirai của Toyota là kiểu xe phổ biến đầu tiên trên toàn cầu cách dùng công nghệ hydrogen. Ngồi sau vô lăng của chiếc Mira cũng không quá